DoesSouf

Voorwoord

Dit is het beleidsplan van Stichting DoesSouf.

Ik ben Soufiane Elazizi, beter bekend als “Souf”. Op jonge leeftijd kreeg ik de diagnose dat ik SCA-Type 2 heb. Een ziekte die ervoor zorgt dat de communicatie tussen mijn zenuwen en spieren steeds meer verslechtert. Mijn zusje, vader en twee ooms zijn al eerder aan deze aandoening overleden.

Een harde diagnose, maar ik laat me niet uit het veld slaan. Met enthousiasme probeer ik nog alles uit het leven te halen. De afgelopen jaren hebben we een heleboel mensen op de been gebracht. Zo hebben mijn collega’s en vrienden in 2019 een grote actie georganiseerd om geld in te zamelen voor onderzoek naar SCA-Type 2. Een bedrag van € 30.000,- werd overgemaakt naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen waar dit onderzoek wordt verricht.

Helaas komt dit onderzoek voor mij te laat. De ziekte wordt steeds meer zichtbaar en ik ga achteruit. Anderhalf jaar geleden kon ik nog voetballen, rennen en fietsen, maar dit is ondertussen niet meer mogelijk.

In 2021 ben ik gevolgd door het televisieprogramma ‘Je Zal Het Maar Hebben’. In dit programma werd mij gevraagd wat ik nog wil. Hier moest ik even over nadenken. En wat ik het liefste wil, is dat ik niet vergeten word en ook graag anderen wil blijven helpen, ook als ik er straks niet meer ben. En dat laatste gaat hopelijk nog lang duren.

Ik heb met mijn familie, vrienden en collega’s de handen ineen geslagen en diverse acties zijn inmiddels opgezet. Dit alles met als doel geld in te zamelen voor mijn stichting DoesSouf. Ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan is al meer dan € 200.000,- voor het fonds opgehaald. Super tof.

André Boersma:

“Souf is een brok energie die nooit verloren mag gaan. Zijn motto ‘leef vandaag, want morgen is niet beloofd’, enthousiasme en levensinstelling zijn een inspiratie voor velen.”

Op 25 maart 2021 is Stichting DoesSouf opgericht.

Soufiane

Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting DoesSouf

Organisatietype: Stichting

Opgericht: 25 maart 2021 door Seydlitz Notarissen

 

KvK nummer: 82364613

Banknummer (IBAN): NL77BUNQ2058309456

Fiscaal nummer (RSIN): 862436266

 

Adres: Anna van Lotharingentoren 12, 4811BL Breda

Website: https://www.doessouf.nl/

E-mail: info@doessouf.nl

Bestuur

Per 25 maart 2021

Naam: André Boersma

Titel: Voorzitter

Naam: Brian Monpellier

Titel: algemeen bestuurslid (marketing/communicatie)

Naam: Wijnand Tigchelaar

Titel: Penningmeester

Naam: Oussama Ben Touhami

Titel: Algemeen bestuurslid (toetsingscommissie)

Naam: Madelein van der Velden

Titel: Secretaris

Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste mensen, maar de groep betrokkenen die ondersteunt bij alle acties is vele malen groter. De bestuursleden (en andere betrokkenen) ontvangen geen vergoeding.

Subcommissies

Marketing en communicatie:

 • Ouail El Mokkadem 
 • Brian Monpellier
 • Margo Neet

Toetsingscommissie:

 • Oussama Ben Touhami
 • Mohammed Elazizi 
 • Casper Warnier

Doelstellingen van Stichting DoesSouf

Doelstelling

Het doel van Stichting DoesSouf is om klein geluk mogelijk te maken en een glimlach te toveren op de gezichten van mensen die het moeilijk hebben. En dit alles uit naam van Souf.

Stichting DoesSouf heeft zich ten doel gesteld om kwetsbaren in de samenleving financieel te ondersteunen, waarbij de focus met name is gericht op kinderen, ouderen en mensen die zich bevinden in een kwetsbare situatie. Dit zal gebeuren door kleine bedragen (tot € 250,-) ter beschikking te stellen om klein geluk mogelijk te maken.

Onze missie

Stichting DoesSouf is opgericht om Souf, zijn motto en levensinstelling nooit te vergeten door uit zijn naam klein geluk mogelijk te blijven maken en een glimlach op iemands gezicht te toveren.

Onze ambitie

Om onze missie om goed te doen voor een ander te blijven nastreven, is onze ambitie om aandacht te blijven vragen voor het gedachtegoed van Souf. De Stichting zal met diverse acties geld inzamelen uit zijn naam en dit vervolgens toekennen aan degenen die dat nodig hebben. Samen met het bestuur, familie, vrienden, collega’s en andere vrijwilligers zet de Stichting zich hiervoor in.

Communicatie

Stichting DoesSouf communiceert naar belanghebbenden via de website, evenementen en acties, de media en het jaarverslag. Daarnaast wordt sociale media ingezet zoals Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn.

Wijze van werving van gelden

De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van giften, donaties en sponsoring die hoofdzakelijk worden gegeven door particulieren en bedrijven. Tevens genereert de stichting opbrengsten uit de georganiseerde activiteiten en acties.

Huidige activiteiten/evenementen 2021 en 2022

 • Organiseren diverse acties om geld op te halen
 • Deelname aan diverse activiteiten ter promotie van het gedachtegoed van Souf en aandacht voor zijn ziekte
 • Emballagebonnen Albert Heijn
 • Verkoop merchandise DoesSouf (shirts, hoodies, Caps)

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van donaties, giften en sponsoring van anderen.

Besteding van gelden

Voor wie is DoesSouf?

DoesSouf wil graag mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, een moment van plezier en geluk gunnen of een helpende hand bieden. We hebben het dan over bijvoorbeeld kinderen, ouderen of families die weinig te besteden hebben of die een moeilijke tijd doormaken wegens ziekte of vanwege een andere reden. Het is de wens van Souf om met dit fonds een glimlach op iemands gezicht te toveren.

Belangrijkste is dat de aanvraag past bij de missie, normen en waarden van DoesSouf en we mensen die dat nodig hebben rechtstreeks willen bereiken. Dit betekent ook dat we geen aansluiting zoeken met andere stichtingen en/of vanuit het fonds grote donaties doen aan andere stichtingen. Daarnaast passen ook alcohol en/of andere geestverruimende middelen niet bij onze missie en we zullen aanvragen in die richting dan ook niet honoreren.

Een donatie van DoesSouf zal nooit in geld worden uitgekeerd, alleen in waarde (bijvoorbeeld in de vorm van kaartjes voor de dierentuin of een tegoedbon voor de aanschaf van boeken). In beginsel gaat het om klein geluk in kleine bedragen (in beginsel niet meer dan € 250,-), zodat we met het gedoneerde geld zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken en hen wat geluk kunnen gunnen.   

Voorbeelden van DoesSouf momenten zijn:

 • Het opleuken van een buurtspeeltuin of speelveldje.
 • Hulp bij het aanschaffen van schoolboeken.
 • Een moment van ontspanning mogelijk maken voor ouders van zieke kinderen.
 • Materialen bekostigen om vrijwilligers te ondersteunen.
 • Kaartjes voor een pretpark of dierentuin.

Verwerking van de aanvragen

Aanvragen komen binnen bij de toetsingscommissie van DoesSouf (bij de oprichting gevormd door Oussama Ben Touhami, Mohammed Elazizi en Casper Warnier). Zij hebben mandaat om aanvragen te beoordelen en, indien passend binnen de missie en visie van de stichting, toe te kennen (met meerderheid van stemmen) tot een bedrag van maximaal € 250,- per aanvraag. De toegekende aanvragen worden nog kort besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Aanvragen die het bedrag van € 250,- overstijgen worden voorbesproken en beoordeeld in de toetsingscommissie. Indien de toetsingscommissie de aanvraag honoreert, wordt deze ook nog besproken in het bestuur. Uitsluitend met goedkeuring van een meerderheid van stemmen binnen de toetsingscommissie én het bestuur kan een aanvraag boven de € 250,- worden goedgekeurd.

Beheer van het vermogen

Het bestuur dat eerder is vermeld is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk, hetgeen ook omschreven staat in de statuten.

Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen gemaakt.